Technické SEO

Ideální stav v online systému (světě) je, když je váš web navržen se správnými vstupními stránkami, které vedou vašeho zákazníka k uskutečnění konverze. Vaše webová prezentace je rychlá a vyhledávače ji milují. Obsah je rychle a kompletně indexován a ihned zobrazen ve výsledku vyhledávání.

Nežijeme však v ideálním světě nebo dokonce laboratorním prostředí. Přebíráme weby v různých fázích a začínáme s analýzou technických faktorů. Cílem je zpřístupnit web robotům vyhledávačů a zajistit tak úplnost a rychlost indexace. Zkoumáme rychlost webu s ohledem na podmínky vyhledávačů. Zjišťujeme chyby v oblasti přesměrování stránek stejně jako neexistující zdroje na stránkách. Zkoumáme mnoho dalších technických faktorů, které pomáhají ke zvýšení autority a tím i viditelnosti stránek.

Návrh informační architektury

Informační architektura patří mezi velmi důležité součásti tvorby úspěšného webu. Opírá se o obecné poznatky z pohledu uživatele, struktury služeb a výrobků, chování uživatelů, zvyklostí i konkurence. Od nás je možné očekávat zaměření na implementaci analýzy klíčových slov a statickou implementaci SEO jako takového.

Proč je vhodné ji z pohledu SEO vůbec tvořit? Implementujeme na určité stránky klíčová slova. Snížíme riziko, že by se na nějakou stránku zapomnělo nebo že by zde chyběly důležité informace. Dojde k posílení již stávajícího obsahu a tedy i viditelnosti klíčových slov. Pro zvýšení výkonu stránek nebo výkonnostní SEO je velmi důležitá.

Nevědomost je sladká.

CYPHER MATRIX

SEO Analýzy a audity

Nevěštíme z křišťálové koule, neodhadujeme úspěšnost projektu dle postavení Venuše k Marsu nebo součtu 3 posledních čísel IP adresy serveru, na kterém je projekt umístěn. Ke své práci a k úspěchu projektu potřebujeme data a analýzy. Někdy nejsou hezká, najdeme více chyb, než by se developerovi líbilo, někdy zjistíme slepou uličku, to se pak nelíbí marketingovému specialistovi. Ale rozhodně se potřebujeme od něčeho odrazit a někam směřovat.

SEO Audit provádíme, když kontrolujeme zásadní chyby a nedostatky. Zodpoví nám, jak dobře nebo špatně je na tom projekt. Obvykle jej naši klienti chtějí, když potřebují jen rychlou kontrolu interních lidí. SEO Analýzy už jsou rozsáhlejší. Zodpoví všechny důležité otázky i postupy pro napravení nedostatků. Děláme je vždy na začátku projektu ale i v průběhu dlouhodobé spolupráce při optimalizaci.

CONTENT MARKETING
OFFPAGE FAKTORY WEBU