Copywriting

Základem každé webové prezentace je sdělení. Ať je to text, video, obrázky nebo jen čisté audio, stále je to informace kterou předáváte a uživatelé ji zpracovávají. Nebo také ne. To záleží na mnoha faktorech. Základní jsou však obsah a forma sdělení.

Copywriting v našem podání tedy řeší vstupy i výstupy. Vstupy odrážejí hledané výrazy, ať již v psané formě (zadávané do vyhledávacích polí) nebo za pomoci hlasového vyhledávání. Výstupy pak řeší reakce lidí na obsah. Řeší, zda mluvíme správným jazykem ke správnému publiku, zda vše vede ke splnění cílů.

Optimalizace vizuálního obsahu

Vizuální obsah jsou obrázky, fotografie, videa. V podstatě jakýkoli obsah, který není čistý text nebo audio. Dobrý a optimalizovaný vizuální obsah dokáže přivést návštěvníky, přesvědčit uživatele o splnění cíle a v neposlední řadě i pomoci autoritě webu.

Jak to děláme? Objektivně a z malé části i subjektivně. Objektivně vyřešíme například velikost mediálního obsahu, četnost, kombinace obsahu (mediální vs. textový), kvalitu zobrazovaného materiálu a dalších faktorů. Subjektivně pak umístění v dokumentech, kombinace barev a dalších v podstatě názorů.

Nevědomost je sladká.

CYPHER MATRIX

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov nebo také AKW je jeden z nejdůležitějších dokumentů pro SEO vůbec. Na základě posbíraných dat dokážeme určit potenciál oboru, optimalizovaného webu, míru konkurence, příležitosti i stávající stav.

U Analýzy klíčových slov zohledňujeme současný i předpokládaný stav. Sbíráme klíčová slova ze všech dostupných zdrojů. Z online světa například z vlastního webu i konkurence, z měřících nástrojů, vyhledávání i kampaní. Z reálného světa pak z propagačních materiálů, mluvy a zkratek zaměstnanců apod. Chceme hned na začátku pochopit obor klienta.

TECHNICKÉ – ONPAGE SEO
OFFPAGE FAKTORY WEBU