Nadpisy na webové stránce

Nadpisy na webové stránce mají v HTML 6 úrovní s označením „H1“ – „H6“. Nadpis první úrovně považujeme za nejdůležitější a šesté úrovně za nejméně důležitý. Pro bližší představu jak strukturovat nadpisy vyjdeme z následujícího:

 • „H1“ je jako nadpis knihy
 • „H2“ je jako název kapitoly
 • „H3 – H6“ jsou jako podnadpisy
Struktura nadpisů h1-h6

Struktura nadpisů

Ideální stav je, aby existoval jen jeden nadpis 1. úrovně (tedy jako název knihy) a byl v kódu umístěn nejvýše (v sekci „body“). Nicméně se jedná o doporučení čistoty kódu a struktury. Google to tolik neprožívá a sděluje, že pokud se nadpisy nepoužijí, změní se pořadí (první v kódu H2 a pak H1) nebo se použijí dvě H1, dokáže i tak nadpisy přečíst. Nicméně na druhou stranu John Mueller (Google) prohlásil, že Google používá nadpisy k rozpoznání struktury dokumentu. Je tedy vhodné dodržovat čistou strukturu nadpisů.

K čemu slouží nadpisy

V podstatě k nim můžeme přistoupit z hlediska SEO i z hlediska uživatelů. V zásadě se však jedná o jedno a to samé, protože když jsou dobře napsané, strukturované a umístěné, pak nadpisy pomáhají všem.

Nadpisy z hlediska uživatelů

 • Vložení klíčových slov

  Uživatelé na stránkách prakticky nečtou, ale skenují, zvýšíte pravděpodobnost, že uživatelé zavadí o nadpis a klíčová slova v něm.

 • Strukturování nadpisů z obsahového hlediska

  Pokud uživatelé vždy očima zavadí o nadpis, struktura vytvoří příběh celého článku.

 • Pište je zajímavé

  Nadpis by měl u lidí vyvolat nějakou emoci a tím přesvědčit, aby uživatel četl dále.

Nadpisy z hlediska SEO

 • Vložení klíčových slov

  Zde je perfektní místo pro longtailové výrazy. Můžete tak vložit uzavřené klíčové fráze bez kontextu (pokud text pod nadpisem odpovídá stejnému tématu).

 • Strukturování nadpisů

  Vzhledem k tomu, že Google používá strukturu nadpisů k lepšímu rozpoznání obsahu, tvoří z něj také snippety v SERPu (v případě kvalitního obsahu).

 • Pište je zajímavé

  Nezřídka vybere vyhledávač do textu v SERPu samotný nadpis nebo i jeho okolí, tak ať zaujme.

Jak psát nadpisy

Určitě naleznete mnoho zaručených způsobů jak napsat dokonalý nadpis. A to ze všech hledisek. Několik jich zde napíšu, avšak jedná se o obecné poučky, které stejně dobře fungují pro odrážky, titulky, zvýrazněný text apod.

 • Používání časového označení (časová omezenost)

 • Šokování

 • Akční slovesa / věty

 • Varování

 • Používání čísel

 • Zisk pro čtenáře

 • Lokalizace

Takto bychom mohli pokračovat velmi dlouho, ale určitě naleznete mnoho zaručených rad a ultimátních návodů pro tutový úspěch všude kolem nás. Důležité dle mého názoru je však zaměřit se na výsledek s ohledem na cílovou skupinu. Tedy psát nadpisy tak, aby vzbudily ty správné emoce.

Implementace nadpisů H1 – H6

Nadpisy, konkrétně H1 až H6, je HTML tag, který se umísťuje do dokumentu do sekce. Správná struktura je znázorněna na obrázku výše. Referenci tagu naleznete například na W3Schools – HTML h1 to h6 tag. Velmi jednoduchý příklad implementace:

Copy to Clipboard

Nejedná se tedy o nic složitého, ale na druhou stranu můžete získat hezký snippet, lepší chování v dokumentu (lidé mohou více číst), umístění klíčových slov a v neposlední řadě i vizuální strukturu.

Zajímáte se o další tagy, které jsou spojeny s optimalizací pro vyhledávače? Podívejte na jejich souhrn a užití v článku Meta tagy.