Meta tagy

Meta tagy neboli meta informace, které slouží k předání informací v dokumentech HTML a XHTML a jsou umístěny v hlavičce těchto dokumentů. Většina z těchto instrukcí nejsou na stránkách viditelné pro běžného uživatele. Jsou určeny čistě pro programy, které z nich čerpají data. Meta tagů je mnoho druhů a můžeme si vytvořit i vlastní. Zmíníme jich mnoho, ale v tomto článku se však zaměříme se na „meta“ informace, které mají vliv na optimalizaci pro vyhledávače. Tedy SEO. Ty jsou viditelné a důležité.

Meta tagy - příklad

Slovo meta vychází z řečtiny (μετά) a jeho latinský ekvivalent znamená „nad“ nebo „pod“, který pak zdomácněl v anglickém jazyce. Slovo „Tag“ znamená štítek. Když bychom pak toto slovní spojení dali dohromady dojdeme k závěru, že se jedná tedy o určité štítky, které stojí mimo běžný rozsah. Z toho také vychází i jejich použití, tedy že jsou pouhými instrukcemi stojícími mimo zorné pole.

Vývoj a úpadek Meta tagů

Protože se všechny programovací jazyky stále vyvíjejí, předává se stále více informací, mění se i požadavky a zpracování Meta tagů. Některé vznikají a význam některých se z hlediska optimalizace pro vyhledávače, potlačuje. Důvody pro zastarávání různých druhů těchto informací jsou různé.

Několik důvodů pro „zahazování“:

 • Malé nebo žádné využití

  meta informace o různých druzích použité verze generovaného obsahu nebo příliš specifické vlastnosti, které se v globálním měřítku nedají použít. Někde také programátoři tento tag prostě zapomněli umístit. u některých se pokusili menší skupiny programátorů zavést určitý standard pro sběr informací, ovšem bezúspěšně.

 • Zneužívání

  příkladem může být Meta tag „keywords“, kdy v začátcích algoritmů vyhledávačů ještě nebyly strojové kapacity ani pokročilé vzorce pro rozpoznání skutečného obsahu v dokumentech. Stroje tak posbíraly klíčová slova a s důvěrou dítěte předpokládaly, že se na stránkách skutečně nachází obsah jehož důležitá klíčová slova byla v tomto tagu vypsána. Dnes už je víceméně úsměvné.

 • Jiný způsob sběru informací

  Právě z obou předchozích důvodů vznikl i třetí. Chytřejší a přesnější roboti vyhledávačů začaly zkoumat obsah dokumentu jako takový a nikoli jen podle podstrčených informací pro roboty. Servery, které zpracovávají tyto informace si pak začaly tvořit vlastní standard. Příkladem může být schopnost/neschopnost hledat nekalé techniky manipulace s obsahem, který se liší od skutečně zobrazovaného obsahu pro uživatele.

Několik důvodů pro vznik nových Meta tagů:

 • Využívání třetích stran

  zde může být typický Meta tag „OG“, pomocí kterého říkáme Facebooku jak má přesně zobrazovat obsah na své síti. Existuje mnoho dalších nástrojů, které nemají dostatečně propracované vlastní roboty a algoritmy a jsou závislí na informací od správce stránek. Ten jim to předává právě.

 • Autorizace

  zde se zadávají různé hashe pro ověření kontroly nad doménou nebo dokumenty, kde z nějakého důvodu není možné ověřit DNS záznamy nebo využít již stávajícího propojení. Příkladem by mohla být autorizace Google (Search console -> Google/Universal analytics)
  Vložení Meta tagů na stránky

Umístění Meta tagů v kódu

Vlastní Meta tagy

Jak je z předchozího příkladu vidět, lze si vytvořit vlastní Meta tagy a používat je k interním účelům. Za pomoci standardních pravidel. Tedy dodržení toho, že má „Tag“ nějaký název a nějakou hodnotu. Někteří programátoři používají vlastní značky typu „Copyright“, „Vytvořil“, „Autor“,“Společnost“ apod. Je však důležité si říci, že na funkci rostlináře to nebude mít vliv. Ale vážně ty značky nemají všeobecné využití. A takto prezentované údaje působí spíše jako sprejerské značky na zdi.

Jeden následek však mají, zvyšují velikost kódu. Tedy nutí roboty vyhledávače, aby tuto značku minimálně přečetly, snažili se ji interpretovat a následně zahodily jako nepoužitelnou. Snižují tedy poměr textu ke kódu a berou čas robotům vyhledávačů (crowlerům), kteří by mohly své přidělené zdroje (Crowl budget) investovat do procházení skutečně nového obsahu.

Důležité HTML a Meta tagy pro SEO v <head>

Dnes jsou důležitými značkami ať již z pohledu přímého vlivu na viditelnost stránek nebo pro pozitivní ovlivnění uživatele internetu následující:

 • Title

  titulek stránky, který se zobrazuje ve výsledku vyhledávání, prohlížeči uživatele, sociálních sítích při sdílení. Stejně tak u záložek uživatelů. Chcete se dozvědět více o titulcích, kam je umisťovat a jak je psát? Podívejte se na náš článek: Titulek stránky

 • Meta tag „Robots“

  Instrukce pro roboty co mají dělat s konkrétní stránkou. Tato instrukce je důležitá z hlediska SEO, protože pokud je chybně napsaná, vyhledávače mohou ignorovat cenný obsah. Více o tomto zdánlivě neškodném tagu naleznete v článku Meta tag Robots.

 • Meta tag „Description“

  K čemu Meta description slouží a jak jej implementovat i popsat naleznete v článku Meta description.

 • Meta tag „Viewport“

  Jak správně nastavit zobrazení pro mobilní zařízení, abyste neporušovali použitelnost jako jeden ze SEO faktorů (kvality webu) se nachází v článku Meta viewport.

 • Meta tag Open Graph a Twitter card

  Pro nejpoužívanější sociální média doporučujeme implementovat meta informace o konkrétním sdíleném obsahu. Detaily naleznete v článku Meta tagy pro sociální média.

 • Canonical Tag

  Pokud řešíte problémy s duplicitním obsahem (nejčastěji eshop), vyřeší tato meta informace mnoho problémů. Doporučení a postupy v článku: Canonical tag – konsolidace stránek.

Důležité HTML a Meta tagy pro SEO v <body>

 • Nadpisy H1 až H6

  Systém nadpisů a jejich důležitost. Umístění v kódu a hlavně praktické využití naleznete v článku Nadpisy na webové stránce.

 • Alternativní popis obrázku „Alt“

  Každý obrázek by měl mít svou textovou podobu z několika důvodů.

Pozornému čtenáři zřejmě neunikl fakt, že se nejedná jen o meta informace, tedy informace, které stojí mimo zorné pole klasického uživatele, ale i informace, které se přímo zobrazují na stránkách (titulek, nadpisy apod.).

Tyto tagy jsem zde dal proto, abyste je měli hezky pohromadě.