Jednorázové analýzy a audity stránek

Co můžete očekávat od jednorázové spolupráce? Vypracujeme požadované analýzy a rozbory stránek dle potřeb vašeho webu. Jejich zapracování povede k lepšímu výkonu stránek ve výsledcích vyhledávání, navýšení relevantní návštěvnosti stránek se zachováním konverzního poměru webu. S ohledem na obor a potenciál stránek je naším cílem také zvýšení konverzního poměru.

Jaké analýzy pro vás můžeme zpracovat?

SEO audit webových stránek

 • Rozbor webové prezentace z hlediska onpage a offpage faktorů.
 • Dokument s výpisem chyb, které webová prezentace obsahuje.
 • Důvody, proč by měly být tyto chyby opraveny.
 • Odůvodnění doporučených změn.
 • Návrh vhodného řešení těchto nedostatků.

Analýza klíčových slov

 • Rozbor webové prezentace z obsahového hlediska využití klíčových slov.
 • Dokument se souhrnem klíčových slov, které by měly být použity na vašem webu vzhledem k oboru a konkurenci.
 • Propojení struktury webu s obsahem.
 • Případná doporučení na tvorbu nového obsahu na stávajících stránkách nebo tvorbu zcela nových cílových stánek.
 • Odůvodnění implementace.
 • Návrh vhodného zapracování doporučených změn do struktury webu.

Strategie linkbuildingu

 • Zhodnocení stávajícího odkazového profilu stránek.
 • Definice cílové skupiny.
 • Návrh vhodných linkbuidlingových aktivit a doporučení z offpage hlediska.
 • Doporučení konkrétních návštěvnostních kanálů.
 • Rešerše vhodných zdrojů ke spolupráci.

Analýza návštěvnosti stránek

 • Kontrola správnosti nastavení analytických nástrojů.
 • Průzkum relevance návštěvnosti.
 • Vyhodnocení návštěvnostních dat z různých pohledů.
 • Odhalení sezónnosti a trendů návštěvnosti stránek.
 • Společné stanovení cílové skupiny stránek.
 • Chování návštěvníků na vašem webu.
 • Vyhodnocení problémů stránek z pohledu chování uživatelů s doporučením na změny.

Analýza konkurence

 • Vyhodnocení až 5 online konkurentů.
 • Analýza odkazového profilu webu klienta a konkurence.
 • Zhodnocení možností klientského webu oproti webovým prezentacím konkurence.
 • Návrh aktivit vedoucích k získání konkurenční výhody.

Analýza použitelnosti webu

 • Analýza stránek z hlediska použitelnosti pro uživatele.
 • Odhalení hlavních nedostatků stránek z uživatelského pohledu.
 • Návrh priorit a doporučení vhodných řešení.

Mám zájem o zpracování analýz