Brzy pochopíte…

…že je rozdíl mezi tím znát cestu a jít po ní

Víc o inMatrixu Nabízené služby

SEO je měřitelným nástrojem internetového marketingu.

S přesahem do ostatních částí online i offline světa se tento nástroj stává silným spojencem pro splnění obchodních, propagačních nebo osobních cílů projektu.

Naší prioritou je spokojený klient. Klient, který se stává v průběhu spolupráce naším partnerem v oblasti online marketingu. Vždy se na věc díváme z více úhlů a nebojíme se klienta upozornit na chybně zvolený cíl nebo strategii. Pokud je náš názor v přímém rozporu s klientským, nebojíme se projekt odmítnout.

Analytika a měření je základ

Co máme za sebou?

Máme bohaté zkušenosti z malých, velkých i mezinárodních projektů.

Náš tým pracoval pro mnoho klientů z různých odvětví. Sbírali jsme zkušenosti pod křídly největších i nejzkušenějších agentur v České republice.

Školili jsme konzultanty, klienty i naše nadřízené.

0
hodin strávených na klientských projektech a pokračujeme
0
tisíc v Kč, které jsme přinesli našim klientům a jejich projektům
0
zpracovaných jednorázových analýz společnostem i jednotlivcům
0
hodin investovaných do sebevzdělávání

Tato čísla vyjadřují hrubý odhad našich zkušeností a neopírají se o Google Analytics, Universal Analytics ani jiné analytické nástroje.

Co všechno pro vás můžeme udělat?

Kdo jsou naši klienti